Бронирование онлайн

Карьера

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cristal Sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok;

2)       kontakt z inspektorem: inspektor@cristal.com.pl

3)       podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:

·         na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·         na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)       podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8)       Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w hotelu Best Western Hotel Cristal proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres cristal@cristal.com.pl

W CV prosimy o zamieszczenie poniższej zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Назад
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close