Rezerwacja online

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Cristal

Hotel Cristal dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Cristal Sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok;

 2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem inspektor@cristal.com.pl;

 3. celem przetwarzania jest:

 1. obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

 2. rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;

 4. marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 6. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. dane osobowe przechowywane będą:

  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;

  2. dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;

  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;

  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

  5. w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;

 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);

 2. firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);

 3. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);

 4. dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie);

 5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania - dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

 1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

 2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

 1. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij